Mengenai Kami

Comments Off on Mengenai Kami

SENARAI JAWATANKUASA INDUK SEMINAR SERANTAU PENDIDIKAN ISLAM 2019

Penaung
Prof. Dr. Abdul Ghafar bin Ismail

Pengerusi Bersama
Ustaz Muhammad Sanusi Bin Md. Noh
Wakil Bahagian Pendidikan Jabatan Agama Islam
Wakil USIM/IPGKT/UIR

Timbalan Pengerusi I
Ustaz Mohd Fadzil Bin Jamal

Timbalan Pengerusi II
Ustazah Maleha Binti Lauto

Penyelaras 1
Dr. Raudhah Bte Ali

Penyelaras 2
Dr. Siti Rosilawati binti Ramlan
(Ketua Program Pendidikan USIM)

Setiausaha I
Pn. Noor Adeeba Bte Mohd Dahlan

Setiausaha II
Ustaz Muhammad Saih Bin Daud

Timbalan setiausaha
Puan Hayatul Aqmal binti Yusof Akmar

Bendahari
En Hafizuddin Bin Muhammad Esa

Ahli Jawatankuasa
Semua Ketua Jabatan MARSAH
Bahagian Pendidikan Jabatan Agama Islam Johor
IPG Kampus Temenggong Ibrahim, Universiti Sains Islam Malaysia dan Universiti Islam Riau

Urusetia
Pensyarah dan kakitangan (MARSAH)
Pensyarah-pensyarah dan wakil-wakil
IPG Kampus Temenggong Ibrahim, Universiti Sains Islam Malaysia dan Universiti Islam Riau