Tarikh-Tarikh Penting

Comments Off on Tarikh-Tarikh Penting

Kelulusan kertas kerja : 15 Januari 2019
Tarikh akhir penerimaan abstrak : 30 Januari 2019
Tarikh akhir penerimaan kertas kerja penuh : 07 Februari 2019
Tarikh akhir pengesahan kehadiran : 11 Januari 2019
Tarikh akhir bayaran yuran pembentang peserta : 14 Januari 2019