Tema

Comments Off on Tema

Tema : “Melestarikan Pendidikan Islam di Nusantara”

Sub Tema 1 : Sejarah dan kejayaan Negeri Johor dalam pendidikan Agama Islam

 1. Sejarah dan kejayaan pendidikan Islam sepanjang tempoh 100 tahun.
 2. Memperkasakan kelestarian Negeri Johor sebagai pelopor dalam bidang pengurusan pendidikan Islam.
 3. Tokoh-tokon ilmuan Pendidikan Islam Negeri Johor
 4. Sumbangan Mufti-mufti Negeri Johor dalam pendidikan.

Sub Tema 2 : Memartabatkan Pendidikan Islam ke peringkat global

 1. Sejarah Penubuhan Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH)
 2. Memperkasakan MARSAH sebagai Institusi pendidikan Islam tertinggi di negeri Johor
 3. Hala tuju Pendidikan Islam awal kanak-kanak
 4. Peranan Institusi dalam melahirkan generasi Muslih

Sub Tema 3 : Pengintegrasian Teknologi Maklumat dalam Pendidikan

 1. Pengintegrasian teknologi maklumat dalam amalan pedagogi pendidikan bilik darjah
 2. Inovasi dalam pengintegrasian teknologi maklumat dalam pengurusan pendidikan
 3. Amalan terbaik dalam pengintegrasian ICT dalam pendidikan

Sub Tema 4 : Isu-Isu Semasa dalam Pendidikan Islam dan Pendidikan Islam Awal Kanak-kanak

 1. Persepsi ibu bapa terhadap guru lelaki di tadika
 2. Penerokaaan terhadap isu-isu terkini dalam usaha peningkatan kualiti pendidikan Abad ke-21
 3. Penyerapan pendekatan terbaru dalam perubahan amalan pendidikan Abad ke-21
 4. Perbandingan sorotan amalan pendidikan dengan perubahan masa selari dengan keperluan Abad ke-21